Maarschalk|Ligthart is een nieuw en vernieuwend adviesbureau voor ondernemers. Niet zo maar een adviesbureau. Een krachtig bureau met het vermogen om ondernemers te supporten bij het realiseren van hun zakelijke ambities en dromen. Ze zijn geworteld als accountants, fiscalisten en bedrijfskundigen en groeien nu door als solide adviseur en partner voor ondernemers. Maarschalk|Ligthart stelt zich op als intelligente sparring partner en denkt écht met de klant mee. Ze zijn scherp op gebied van cijfers, bedrijfsvoering en plannen.

Over Maarschalk|Ligthart

Maarschalk|Ligthart richt zich voornamelijk op de DGA-adviespraktijk en de advisering van familievennootschappen en vermogende particulieren. Hun werkzaamheden spelen zich af op een breed fiscaal, financieel en bedrijfskundig terrein. Uiteraard kunnen klanten bij hun terecht voor de uitvoering van compliance taken. Onder compliance valt alles wat gedaan moet worden op basis van wettelijke verplichtingen, zoals het opstellen van een jaarrekening, het doen van aangiften, het voeren van een administratie, etc. Alles wat een ondernemer nu eenmaal "moet".

Ze menen dat het verlenen van ondersteuning in het voldoen aan compliance een belangrijke taak is, maar tegelijkertijd eindigt hun dienstverlening niet bij de uitvoering van compliance diensten. Ze zien het eerder als een vertrekpunt. Een vertrekpunt voor de verdere advisering van de onderneming van de klant, zowel fiscaal als financieel maar ook bedrijfskundig. Bedrijfskundig bezien gaat de aandacht vooral uit naar de vraag of, en hoe, het beter kan. Hoe efficiënt is bijvoorbeeld de organisatie van de klant en wat is de performance ten opzichte van haar directe concurrenten?

Met hun kantoor Maarschalk|Ligthart richten ze zich nog meer op de rol van 'sparring partner' van de ondernemer en vertrouwenspersoon van de vermogende DGA/particulier. Dit vanuit de drie vakgebieden fiscaliteit, accountancy en bedrijfskunde. Hun missie is om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan een betere bedrijfsperformance van hun cliënten en het vermogen van hun cliënten in de meest brede zin des woords te versterken!

Waar is Maarschalk|Ligthart gevestigd?

Het nieuwe kantoor is gehuisvest in het prachtige landhuis Berkenrode te Heemstede. Het kantoor is goed te bereiken met de auto en het openbaar vervoer. 

3 vacatures

Ervaren belastingadviseur bij Maarschalk LigthartHEEMSTEDE22995
Belastingadviseur bij Maarschalk Ligthart HEEMSTEDE22996
Sparringpartner voor de DGA bij Maarschalk Ligthart HEEMSTEDE23031