SoliTrust is specialist op gebied van IT-auditing en data-analyse vanuit een focus op financiële data. Met een team van specialisten in verschillende disciplines ondersteunen ze zowel accountants, controllers als management met het oplossen van data gerelateerde vraagstukken. Hun blijvende focus op betrouwbaarheid en bestendigheid van informatie, schept vertrouwen voor nu en in de toekomst.


Over SoliTrust

Ze geloven dat de doorgaande digitalisering van het bedrijfsleven een grote bijdrage kan leveren aan een blijvend duurzame en betrouwbare bedrijfsvoering van ondernemingen. SoliTrust helpt het vertrouwen en de samenwerking tussen ondernemingen versterken, als ook het vertrouwen van de samenleving in die ondernemingen.

Ze verbinden daartoe de werelden van accountants, controllers, ICT’ers en bestuurders. Dat doen ze door de databronnen te ontsluiten die in organisaties aanwezig zijn, door ze te analyseren en door de analyse te verwerken tot diepgaande en heldere rapportages voor accountants en organisaties zelf.

SoliTrust is opgericht vanwege de groeiende behoefte bij kleine en grote organisaties aan gespecialiseerde diensten op gebied van IT-auditing en data-analyse vanuit een focus op financiële data. Hun organisatie bestaat uit verschillende disciplines binnen de vakgebieden IT en Finance (RE en RA) en spreekt de taal van accountants, controllers en management.

Volgens hun staan software, IT-processen en data uiteindelijk ten dienste van het vergroten van de kwaliteit en betrouwbaarheid van organisaties. Juist om die reden wordt er ook voortdurend gewerkt aan verbetering van de helderheid van de analyses. Het is niet zozeer de uitdaging om gegevens te vergaren. Het is vooral de uitdaging ze vanuit de juiste dimensie te ontsluiten, te waarderen en te presenteren, zodat ze werkelijk bijdragen aan het vergroten van het inzicht.

Prestaties worden beïnvloed door de mate van vertrouwen in de samenwerking tussen mensen en techniek. Dat vraagt om een blijvende focus op betrouwbaarheid en bestendigheid van informatie. Voor hun is het scheppen van vertrouwen daarom essentieel. Een ambitieus denk- en werkklimaat is daarbij de basis en samenwerken met plezier en respect staat voorop. De naam SoliTrust is dan ook zorgvuldig gekozen en staat voor de overtuiging van de organisatie: alles draait om vertrouwen.

Werken bij SoliTrust

Je krijgt een uitdagende functie binnen het jonge en ambitieuze team. Je wordt gestimuleerd nieuwe technieken en innovaties toe te passen. Ze bieden marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook bieden ze de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen.

klanten

Waar zit SoliTrust?

Het kantoor van SoliTrust zit in Apeldoorn. Het kantoor is gemakkelijk te bereiken met de bus en het openbaar vervoer. 

5 vacatures

Senior Financieel Data-Analist bij SoliTrustAPELDOORN22987
Ervaren Financieel Data-Analist bij SoliTrustAPELDOORN22992
Van Accountant Naar Financieel Data AnalistAPELDOORN22993
Startend Financieel Data Analist bij SoliTrustAPELDOORN22976
Junior Financieel Data Analist bij SoliTrust APELDOORN22977