Gesloten

Functioneel Gegevensbeheerder bij Astrium Zoetermeer

Topvacature
De FG-er zal voor cliënten van Astrium in met name de onderwijsbranche optreden als toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens.

Functieomschrijving

Vanuit de AVG zijn de volgende taken omschreven ten aanzien van de functie van FG-er:

 • Creëren van privacy-bewustzijn bij de cliënten:
  • Het informeren en adviseren van de cliënten over de verplichtingen op grond van privacy-wetgeving (denk aan: fungeren als sparringpartner voor management en de business op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging en geven van concrete adviezen op dit punt).
  • Bewustmaking en opleiding van het betrokken personeel bij de cliënten (bijvoorbeeld door het organiseren / geven van interne trainingen en verzenden van informatie per e-mail).
 • Actief betrokken bij de wijze waarop wordt omgegaan met gegevens:
 • Overige toezichtstaken:
  • Toezien op de naleving van de privacy-wetgeving, het eigen interne privacy-beleid en audits (hier komt de toezichthoudende functie tot zijn recht).
  • Samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
  • Functioneren als (eerste) aanspreekpunt en sparringpartner voor de AP

Van belang hierbij is dat de FG-er optreedt als toezichthouder en de cliënten ondersteunt bij de gestelde eisen vanuit de AVG. De cliënten blijven hierbij zelf verantwoordelijk om aan te kunnen tonen dat zij voldoen aan de gestelde eisen vanuit de AVG.

Gevraagd wordt

Een FG-er moet aan veel eisen voldoen. Zo moet hij volgens de AVG voldoende deskundig zijn en over voldoende professionele kwaliteiten beschikken om de hiervoor genoemde taken te kunnen uitvoeren. De FG moet in het bijzonder deskundig zijn op het gebied van gegevensbescherming zowel qua wetgeving als de praktijk. In praktijk betekent dit dat FGer:

 • Ervaring moeten hebben met nationale en Europese privacywetgeving en gebruiken, inclusief uitgebreide kennis van de Avg.
 • Verstand moeten hebben van de gegevensverwerkingen die de organisatie uitvoert.
 • Verstand moeten hebben van IT en beveiliging van gegevens.
 • Kennis moeten hebben van de desbetreffende sector en organisatie.
 • In staat moeten zijn om binnen de organisatie beveiliging van data te promoten.
 • Betrouwbaar moeten zijn (zij zijn verplicht tot geheimhouding).

In aanvulling op bovenstaande moet de kandidaat in staat zijn om leiding te geven aan een tweetal collega’s, welke reeds werkzaam zijn bij Astrium als FG-er / DPO-er. Daarnaast wordt er van de kandidaat verwacht om een commercieel plan rondom deze dienstverlening op te zetten en te implementeren.

Geboden wordt

 • Een stimulerende werkomgeving waarin ontwikkeling een kernwaarde is
 • Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Prettige werksfeer
 • Voldoende afwisseling en uitdaging
 • Een enthousiast team van circa 35 collega’s

Over het kantoor

Kenmerkend voor onze organisatie is een informele sfeer en korte lijnen. Hierdoor heb je veelvuldig contact met de externe accountant en controleleider want samen met hen ben je verantwoordelijk voor de klantportefeuille. Wij gaan er van uit dat medewerkers zich het beste ontwikkelen als zij een grote mate van zelfstandigheid krijgen en individueel begeleid worden waar dit noodzakelijk is.

Bedrijfsprofiel

Astrium Accountants is geen accountantskantoor zoals de meeste anderen. Wat is er dan zo bijzonder aan Astrium Accountants? Naast het opereren op de markt, behandelen wij ook opdrachten die ons bereiken via andere administratie en/of accountantskantoren die niet beschikken over de WTA-vergunning van de AFM. Wij zijn dus eigenlijk een soort verlengstuk van deze kantoren. Dit betekent voor deze kantoren dat zij gebruik kunnen maken van de specialistische dienstverlening van de bij Astrium Accountants werkzame (Register)Accountants, zonder de noodzaak van een eventueel lidmaatschap.
Het gevolg van deze werkwijze is, dat er bij ons een groot aandeel aan controle en bijzondere opdrachten wordt ondergebracht.
Astrium Accountants is met name actief in het MKB-segment (o.a. handel- en productiebedrijven) en in de non-profitsector (onderwijs, stichtingen en verenigingen en gemeenten (Astrium Overheidsaccountants)).

Edelgasstraat 57 in ZOETERMEER
Offline vacature. Solliciteren is niet meer mogelijk.
22911